Skip available courses

Available courses

คำอธิบายรายวิชา
         ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการของเครื่องมือวัด การขยายย่านวัด หม้อแปลงเครื่องมือวัด
การวัดด้วยบริดจ์ การวัดค่าความต้านทานของหลักดิน การวัดค่าเป็นฉนวน การวัดด้วย
เครื่องบันทึกข้อมูล และการนำเครื่องวัดไปใช้วัดค่าในวงจร

1. คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศัพท์เทคนิคในงานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หลักการทำความเย็นและปรับอากาศเบื้องต้นระบบทำความเย็นแบบอัดไอและแบบดูดซึมหลักการถ่ายโอนความร้อน อุณหภูมิ ความดัน กฎของบอยส์ กฎของชาร์ล งานท่อ งานบริการคอมเพรสเซอร์ งานตรวจรอยรั่ว งานทำสุญญากาศ งานบรรจุสารทำความเย็น งานติดตั้งและบริการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ